55-200 Oława, ul 3 Maja 8U/13-14, NIP 912-186-34-20

Ceny i wpłaty

Ceny i wpłaty

Przy podpisaniu umowy zadatek w wysokości 5,000.00 zł

25% ceny sprzedaży – najpóźniej do dnia 15.07.2019 r.

25% ceny sprzedaży – najpóźniej do dnia 15.11.2019 r.

25% ceny sprzedaży – najpóźniej do dnia 20.02.2020 r.

25% ceny sprzedaży pomniejszone o wartość zadatku – najpóźniej do dnia 20.05.2020 r. 

Skontaktuj się z nami