55-200 Oława, ul 3 Maja 8U/13-14, NIP 912-186-34-20

Mieszkania ul. Magazynowa II

Ceny i wpłaty

Przy podpisaniu umowy zadatek w wysokości 5,000.00Zł

20% ceny sprzedaży  – najpóźniej do dnia 28.02.2019r.

20% ceny sprzedaży – najpóźniej do dnia 31.05.2019r.

20% ceny sprzedaży – najpóźniej  do  dnia 30.08.2019r.

20% ceny sprzedaży – najpóźniej do dnia 30.11.2019r.

20% ceny sprzedaży pomniejszone o wartość zadatku – najpóźniej do dnia 30.01.2020r.

Skontaktuj się z nami