55-200 Oława, ul 3 Maja 8U/13-14, NIP 912-186-34-20

Mieszkania ul. Magazynowa

Ceny i wpłaty

Przy podpisaniu umowy zadatek w wysokości 5,000.00 zł

20% wartości mieszkania-najpóźniej do dnia 20.10.2018r.

20% wartości mieszkania-najpóźniej do dnia 20.02.2019r.

20% wartości mieszkania -najpóźniej do dnia 20.05.2019r.

20% wartości mieszkania- najpóźniej do dnia 20.08.2019r.

20% wartości mieszkania pomniejszone o wartość zadatku- najpóźniej do dnia 20.11.2019r.

Skontaktuj się z nami