55-200 Oława, ul 3 Maja 8U/13-14, NIP 912-186-34-20

Lokale Usługowe 3 Maja

Opis techniczny

Ściany konstrukcyjne: zewnętrzne wykonane jako dwuwarstwowe z bloczków piaskowo- wapiennych SILKA o gr. 24 cm oraz izolacji termicznej ze styropianu o gr. 15cm; wewnętrzne jako jednowarstwowe z bloczków SILKA o gr. 24cm, murowane na zaprawie cienkowarstwowej tynkowane dwustronnie maszynowo nakładanymi tynkami gipsowymi.

Ściany działowe z bloczków SILKA o gr. 8 cm na zaprawie cienkowarstwowej tynkowane dwustronnie maszynowo nakładanymi tynkami gipsowymi.

Strop typu FILIGRAN.

Wierzchnia warstwa podłogi na gruncie ? wylewka cementowa.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym.

Parapety wewnętrzne PCV w kolorze ,,marmurku?, parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane.

Wentylacja grawitacyjna.

Instalacja elektryczna podtynkowa wg projektu, z montażem rozdzielnicy mieszkania oraz białym osprzętem(gniazda i wyłączniki).

Instalacja telefoniczna, internetu wykonana jako podtynkowa wraz z osprzętem.

Instalacja wod. ? kan., c.w.u., z.w. poprzez wykonanie pionów i podejść.

Instalacja c.o. gazowa z kotłowni gazowej wraz z grzejnikami stalowymi płytowymi.

Bezpośredni dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Skontaktuj się z nami